سید حمیدرضا برقعی: حسن نیت «معید» باعث ماندگاری او شدگروه فرهنگی شهرآرانیوز «از گذشته به ما آموختند که شاعر باید با فنون ادب و علوم بلاغت آشنا باشد و از شرایط روحی خوبی برخوردار باشد و به معنای واقعی می توانم بگویم که این حسن نیت را در استاد یافتم و دیدم. موید.”

سید حمیدرضا برقعی شاعر آیینی نامی کشور با بیان این چند کلمه از جایگاه شعر استاد سیدرضا گفت.

برقعی اضافه کرد: همین حس خوب، شعرهای ساده و ممتنع او را که به دل می نشیند، این گونه می سازد، شعرهایی که مورد پسند ثروتمندان و عوام جامعه است.

به گفته شاعر «دست‌های مهربان»، استاد موید در وضعیت خوبی قرار دارد که او را ماندگار می‌کند، شعرهایش را بر زبان‌ها جاری می‌کند و مردم سخنانش را زمزمه می‌کنند.

برقعی در نهایت احساس خود را نسبت به استاد معید این گونه بیان کرد: خوشا به حال آنان که این گونه زندگی کردند و بعد از امام رضا با اهل بیت ازدواج کردند. پایان خوش یعنی اینکه…