سیل جان دو کودک را در هرمزگان گرفت


زکری فرماندار گوهران:
متاسفانه عصر امروز دو دختر 8 و 14 ساله اهل روستای پوسمان دهستان گوهران بشاگرد پس از ورود به رودخانه فصلی در آبهای عمیق سقوط کردند و جان خود را از دست دادند.
هشدارهای جدی برای جلوگیری از ورود کودکان و نوجوانان به رودخانه ها و منداب در مناطق مختلف به مردم داده شده است و از مردم می خواهیم از امشب تا پایان هفته مراقب باشند.