سیل جان ۷ یزدی را گرفت


رئیس سازمان اورژانس استان یزد:
متأسفانه هفت نفر بر اثر سیل در استان جان باختند که بیشتر آنها به دلیل سهل انگاری و بی توجهی به هشدارها جان باختند.

همچنین در این حوادث 10 نفر مجروح شدند که البته حال عمومی آنها خوب است.

تصادفات رانندگی در روزهای اخیر رو به افزایش بوده و شاهد تصادفات زیادی بوده ایم.

برخی از شهروندان برای تماشا یا فیلمبرداری از سیل توقف کردند که منجر به بسته شدن جاده شد و رسیدن سریع نیروهای اورژانس را با مشکل مواجه کرد.