شانس برنده شدن در قرعه کشی سیستم یکپارچه خودرو؛ چیزی شبیه معجزه؛ 675 متقاضی برای هر خودرو!


گزارش کردن شهرآرانیوزسه مرحله فروش خودرو در سیستم یکپارچه وجود دارد. در این سه دوره تعداد متقاضیان افزایش چشمگیری را به ثبت رساند و با این افزایش، تعداد خودروهای عرضه شده به صورت پلکانی کاهش یافت. این افزایش تعداد متقاضیان و کاهش تعداد خودروهای عرضه شده به این صورت است که اگرچه در مرحله اول به ازای هر 24 خودرو یک متقاضی وجود دارد، اما در مرحله دوم برای هر خودرو 49 متقاضی و در مرحله سوم 111 متقاضی وجود دارد. صحنه.

در نمودار زیر به وضوح افزایش 60 درصدی متقاضیان در کنار کاهش 66 درصدی تعداد خودروهای عرضه شده را مشاهده می کنید.

شانس برنده شدن در قرعه کشی سیستم یکپارچه خودرو؛  چیزی شبیه معجزه؛  675 متقاضی برای هر خودرو!

علاوه بر تمامی این آمار، مرحله سوم فروش سامانه یکپارچه دارای نکات و آمارهای مهمی است. همانطور که قبلا گفته شد در این مرحله 60 هزار خودرو عرضه می شود و بیش از 6 میلیون و 685 هزار متقاضی برای این تعداد خودرو وجود دارد که شانس کمتر از یک درصد را در این مرحله از قرعه کشی در خودرو نشان می دهد.

در این مرحله وجود طرح جایگزینی خودروهای آسیب دیده با سهم 20 درصدی به همراه طرح جوانان جمعیت که 50 درصد خودروهای ارائه شده را به خود اختصاص داده است، تنها 30 درصد ظرفیت برای متقاضیان عادی باقی می گذارد.

امید قالیباف، سخنگوی وزارت ایمنی نیز روز گذشته از خوش شانسی 97 درصدی متقاضیان خرید خودروی ایران خودرو خبر داد. یعنی 97 درصد از کل متقاضیان فقط در ایران خودرو خودرو ثبت نام کرده اند. به عنوان یک قاعده کلی، قبولی 97 درصدی به معنای حدود 6484000 ثبت نام برای خودروهای گروه ایران خودرو است. اگر 50 درصد خودروهای عرضه شده را مختص ایران خودرو بدانیم، تعداد خودروهای عرضه شده این شرکت 30 هزار دستگاه خواهد بود.

قرعه کشی ایران خودرو; چیزی شبیه معجزه

همانطور که قبلا گفته شد 50 درصد این مبلغ برای متقاضیان طرح جوانان و 20 درصد برای طرح تعویض خودروهای خراب است. همه این اعداد به این معناست که از این 30 هزار دستگاه، یعنی 9 هزار دستگاه، تنها 30 درصد برای متقاضیان عادی در نظر گرفته شده است. همچنین 15 هزار دستگاه خودرو برای طرح جوانان جمعیت و 6 هزار دستگاه خودرو به طرح جایگزینی خودروهای فرسوده اختصاص یافت.

بر اساس آمار اعلام شده و برآورد شده، حدود 350 هزار متقاضی برای طرح جوانان ایران خودرو و حدود 78 هزار متقاضی برای طرح تعویض خودروی خراب وجود دارد. در این صورت به حدود 6 میلیون و 57 هزار متقاضی خودروهای عرضه شده در طرح فروش عادی رسیدیم.

در این صورت می بینیم که برای هر خودروی عرضه شده در طرح جوانان 23 متقاضی وجود دارد و در طرح تعویض خودروی خراب به ازای هر 13 متقاضی یک خودرو در نظر گرفته می شود.

اما شرایط برای متقاضیان طرح عادی پیچیده تر است. این در حالی است که حدود 6 میلیون و 57 هزار متقاضی در این طرح ثبت نام کرده اند که از این تعداد 9 هزار دستگاه در این طرح عرضه می شود. این تعداد متقاضی زیاد و در عین حال کم بودن خودروهای ارائه شده به معنای اختصاص 1 خودرو به ازای هر 673 متقاضی است! عددی که شانس برنده شدن متقاضیان را نشان می دهد 15 درصد است. البته لازم به ذکر است که در برخی مدل ها به دلیل تقاضای زیاد، ممکن است شانس افراد کمتر نیز باشد. همه این اعداد نشان می دهد که پیروزی در این مرحله برای مردم عادی مانند یک معجزه است.

منبع: اقتصاد آنلاین