شرط روشن شدن دوربین های آژانس از زبان محمد اسلامی
اسلامی در خصوص اینکه آیا در صورت توافق برجام، دوربین ها دوباره روشن و فعال می شوند، گفت: شرط حذف آن این است که همه موارد ادعا شده را کنار بگذارند و همین الان اطلاع رسانی می کنیم تا به تعهدات خود برگردند و گفته می شود. که و موارد نادرست آن را رها نکنید، دوربین قابل نصب نیست.