شروع تکان دهنده نخست وزیر جدید بریتانیا / تشدید آشفتگی مالی در بریتانیا


لیز تراس به عنوان نخست وزیر بریتانیا شروعی طوفانی داشت. به همین دلیل است که اولین حرکت بزرگ سیاسی او منجر به هرج و مرج مالی در این کشور شد. با مشکلات اقتصادی فزاینده بریتانیا، موقعیت او اکنون در هاله ای از ابهام قرار داشت.

The post شروع تکان دهنده برای نخست وزیر جدید انگلیس/ تشدید بحران مالی انگلیس appeared first on تجارت نیوز.