شماره تلفنی که مشکلات تولید را در کشور حل می کند
یکی از فعالان تولید کشور در سخنانی اقدامات دبیر ستاد اقتصاد مقاومتی در قوه قضائیه را راهگشای مشکلات عدیده صنعت کشور دانست و گفت: در هر زمانی از شبانه روز اگر تولیدکنندگان و معامله گران مواجه خواهند شد. یک مشکل، با معاون دادستان کل کشور تماس خواهند گرفت و مشکل خود را با آنها در میان می گذارند و واقعا جدی هستند که در جهت حل مشکل حرکت می کنند.