شهرداری لاهیجان با ایجاد حال و هوای شهر شور حسینی را ساخت


شهر لاهیجان با فرا رسیدن ماه محرم سیاه پوش شد.

همزمان با فرا رسیدن ماه محرم، مشکی پوشی بلوارها، خیابان ها، میادین و پل های عابر پیاده در دستور کار شهرداری لاهیجان قرار گرفت.

شهرداری لاهیجان امسال در آستانه ماه محرم حال و هوای شهر را نسبت به سال های گذشته ایجاد کرد تا شور حسینی در این شهر ساخته شود.
نصب بنرها، المان های محرم، سیاه پوشی میادین و بلوارها از اقدامات شبانه روزی شهرداری لاهیجان در آستانه ماه محرم است.