صدور کیفرخواست برای 315 نفر از متهمان ناآرامی های اخیر تهرانگزارش کردن شهرآرانیوزعلی صالحی کیفرخواست و کیفرخواست ۳۱۵ نفر از متهمان اغتشاشات اخیر تهران را به اتهام «اجتماع و اجتماع و تبانی به منظور اقدام علیه امنیت کشور»، «فعالیت تبلیغی علیه نظام» و «اخلال در نظم عمومی» صادر کرد. .» و آنها را به دادگاه فرستاد. اعلام کرد.

دادستان عمومی و انقلاب تهران افزود: محکومیت و کیفرخواست 4 نفر از اغتشاشگران نیز به «محاربه» از طریق اسلحه کشی برای ایجاد رعب و وحشت در جامعه و مردم، مجروح شدن مأموران انتظامی، تخریب و تهییج اموال متهم شدند. مردمی و دولتی به قصد تخریب امنیت کشور و مقابله با نظام صادر می شود.

منبع: میزان