ضرورت توسعه مکتب سلیمانی در مدارس/ضرورت همکاری مردم در عرصه آموزش – خبرگزاری مهر اخبار ایران و جهانبه گزارش خبرنگار مهر، احمد محمودزاده صبح یکشنبه در مراسم افتتاحیه هنرستان در کرمان اظهار داشت: بر کشور دانش 16 میلیونی فرا گرفتن در اختیار و محدود به بودجه وزارت کشور و در این راستا همکاری و حضور مردم و خیرین در میدان است. تحصیلات این مهم است.

وی بیان کرد: مشارکت مردم و همه نهادهای دولتی و غیردولتی شرکت ها اقتصاد در این زمینه در استان های مختلف مورد نیاز است تا بتوانیم در عرصه اجتماعی و تمدنی اقدامات مثبتی انجام دهیم.

او به برنامه نیاز دارد کم اهمیت ارتقاء درجه گرفتن اهداف وی بر انقلاب در مدارس تاکید کرد و گفت: یکی از اقدامات مهم ترویج مکتب سلیمانی است که باید در همه مدارس به صورت ویژه دیده شود.

رئیس مدارس غیردولتی و سازمان های مرکزی وزارت آموزش و پرورش گفت: سند تحول اساسی در راهبرد وزارتخانه مدارس غیردولتی است که باید اجرایی شود.