طمع دلار، سارقان مسلح را به صرافی های میرداماد کشاندگزارش کردن شهرآرانیوز، چهار سارق دو موتورسیکلت ساعت 14:35 بعد از بیرون آمدن از صرافی در خیابان میرداماد مشتری را تعقیب و در حوالی ایستگاه مترو برای سرقت دلار به او حمله کردند اما او در مقابل سارقان مقاومت کرد.

سپس حدود چهار گلوله توسط سارقان شلیک شد که یکی از آنها به صاحب کیسه دلار اصابت کرد. در نهایت سارقان بدون سرقت دلار متواری شدند. مجروح نیز به بیمارستان منتقل شد و وضعیت وی وخیم نیست.

سرهنگ جلیل مکفوفایی رئیس پلیس پیشگیری تهران گفت: با رسیدن به موقع ماموران، سارقان مسلح موفق به سرقت نشدند و با مشاهده خودروی پلیس با دو دستگاه موتورسیکلت خود از محل متواری شدند.

در حال حاضر پلیس به دنبال سرنخ سارقان فراری است.

منبع: اعتماد