فارس/ 3 نفر بر اثر سانحه رانندگی در چاله آب جان باختند
مرکز حوادث و فوریت های پزشکی استان فارس: از مردم می خواهیم از شنا در استخرها، سدها و سایر مکان های بدون حفاظت ایمنی و نجات غریق خودداری کنند و پس از یادگیری فن شنا، فقط در مکان های استاندارد شنا کنند تا مجبور به یادگیری نشوند. دیگر شاهد باشید که ما مجبور نیستیم چنین حوادث بدی را در سطح جامعه داشته باشیم.