فعالیت هسته ای غیرقانونی در تاسیسات ایران انجام نمی شود – قدس آنلاین | ایستگاه خبری


نماینده روسیه در سازمان های بین المللی در وین با تاکید بر اینکه پاسخ ایران به سوالات اساسی آژانس بین المللی انرژی اتمی منجر به بسته شدن پرونده ایران در شورای حکام آژانس می شود، گفت: نگرانی کشورهای غربی از ایران برنامه هسته ای بی اساس است

اولیانوف