فعال سیاسی اصولگرا: مشکل خروج فرزندان مستعد اعضای کابینه چیست؟/منطق دستور رئیسی را نمی فهمم
اگر بخواهند فرزندان خود را برای تحصیل به خارج از کشور بفرستند، آیا باید آنها را به فیلیپین بفرستند؟ نه، آنها قطعا به آلمان، فرانسه یا کانادا و ایالات متحده ارسال می کنند. در این 40 سال هیچ کس به جمهوری اسلامی ایران نگفته است که مرگ آمریکا یعنی مرگ دانشگاه ها و علم آمریکا.