فناوری های جدید برای جلوگیری از خشکسالی در چین استفاده می شود


چین قصد دارد از فناوری های جدید برای حل خشکسالی بی سابقه در این کشور استفاده کند.

به گزارش سرویس فناوری و فناوری تکنا، خشکسالی شدید و بی سابقه در چین، مسئولان این کشور را به دنبال استفاده از فناوری های نوین برای رفع آن کرده است. یکی از آنها استفاده از مواد شیمیایی برای ایجاد باران مصنوعی و باروری ابرها است. در این فناوری، مقامات چینی از دید نقره ای برای ایجاد باران مصنوعی استفاده می کنند. این ماده شیمیایی با استفاده از موشک و هواپیماهای بدون سرنشین به جو فرستاده می شود. این خشکسالی ایجاد شده در چین علاوه بر ایجاد گرما باعث تبخیر رودخانه ها و کاهش تولید انرژی آب در سدها شد.

آدل ایگل، از دانشکده فیزیک دانشگاه کالیفرنیا در مورد فناوری باروری ابرها می گوید: برای دانشمندان دشوار است که بدانند باروری ابرها چقدر افزایش می یابد. اگر ابر بارور شود و باران یا برف ببارد، نمی دانیم اگر بارور نشود چه اتفاقی می افتد. به گزارش ایگل، در گذشته مطالعه ای در این مزرعه انجام شد و مشخص شد در صورت بارور شدن ابرهای زمستانی در مناطق کوهستانی، میزان بارندگی 20 درصد افزایش می یابد.

یدید نقره می تواند در تشکیل کریستال های یخ یا دانه های برف موثر باشد. این دانه های برف تشکیل شده باید به گونه ای رشد کنند که هنگام بارندگی به راحتی سقوط کنند. البته محققان هنوز نمی دانند بارورسازی ابرها در تابستان چیست یا یخ کم است یا اصلا وجود ندارد.

به گفته ایگل، در ابتدا برای این کار به ابرها نیاز بود. در بهترین حالت، بارورسازی ابرها می تواند در کاهش خشکسالی نسبتاً مؤثر باشد. اقدام دیگر در چین برای رفع خشکسالی انتقال آب از جنوب به شمال است که در آنجا آب با ساخت کانال ها و تونل ها از جنوب به شمال منتقل می شود.