فیلم | شور آزادی خواهان کنگره بزرگ اربعین
فیلم | شور آزادی خواهان کنگره بزرگ اربعین
اربعین کنگره بزرگ عاشقان حسینی است. این جلوه ای از عشق نیاکانی است که دل به راه و سیرت حسین (علیه السلام) گرویدند و راه آزادگی و استقلال را پیمودند. اربعین نماد شکوه وحدت شیعیان در برابر دشمنان امت اسلامی است و به صلاح خون شهدا این راه همواره با پیروزی همراه است.

اربعین کنگره بزرگ عاشقان حسینی است. این جلوه ای از عشق نیاکانی است که دل به راه و سیرت حسین (علیه السلام) گرویدند و راه آزادگی و استقلال را پیمودند. اربعین نماد شکوه وحدت شیعیان در برابر دشمنان امت اسلامی است و به صلاح خون شهدا این راه همواره با پیروزی همراه است.