قبولی نهایی در دانشگاه ها بر خلاف آزمون سراسری مشمول قانون نمی باشدگزارش کردن شهرآرانیوزدر جلسه علنی کنونی مجلس، گزارش کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری درباره طرح سؤال از ماده (11) قانون رسیدگی به تخلفات و جرایم در آزمون سراسری مورد بررسی قرار گرفت و با 141 رأی موافق، موافقت شد. 36 رای مخالف و 8 رای ممتنع از 221 رای. مصوبه تصویب شد.

طرح سؤال در ماده (11) قانون رسیدگی به تخلفات و جرائم در آزمون سراسری به شرح زیر است:

آیا کلمه داوطلب در ماده (11) قانون مدیریت تخلفات و جرائم در آزمون سراسری مصوب 6/7/1384 شامل آخرین پذیرفته شدگان در دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی می شود؟

پاسخ: خیر، کلمه داوطلب در ماده (11) قانون مدیریت تخلفات و جرائم در آزمون های سراسری مصوب 6/7/1384 شامل پذیرفته شدگان نهایی در دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی نمی شود. .