قدیمی ترین ماده تاریک در جهان برای اولین بار مشاهده شد


برای اولین بار، محققان قدیمی ترین ماده تاریک جهان را مشاهده کردند که متعلق به کهکشانی است که قدمت آن به 12 میلیارد سال قبل می رسد.

به گزارش سرویس فناوری و فناوری خبری تکنا، قدیمی ترین ماده تاریک جهان متعلق به کهکشان 12 میلیارد ساله توسط گروهی از محققان ژاپنی و آمریکایی با موفقیت رصد شد. به طور کلی، تصاویری که به دست ما می رسد داده های تلسکوپ های گذشته است. به دلیل سرعت محدود نور، آنچه در مورد یک ستاره مشاهده می شود رویدادی است که ممکن است متعلق به میلیون ها سال پیش باشد.

با توجه به سرعت نور و همچنین نور ساطع شده از یک جرم آسمانی دور از زمین، می توان ستاره ای را مشاهده کرد. اما اندازه گیری ماده تاریک چندان آسان نیست. زیرا نوری از خود ساطع نمی کنند. بنابراین، با کمک نظریه نسبیت اینشتین، محققان از اعوجاج نوری کهکشان های دور برای اندازه گیری میزان ماده تاریک در کهکشان استفاده می کنند.

اگر خمش نور افزایش یابد، مقدار ماده تاریک در کهکشان نیز بیشتر خواهد شد. به طور کلی سیاهچاله ها به عنوان اجرام بزرگ آسمانی نور سایر کهکشان ها و ستارگان را منحرف می کنند و از این روش برای رصد این اجرام استفاده می شود. اما در کهکشان های دور، نور ساطع شده بسیار ضعیف است، بنابراین از سیگنال های نوری بسیاری از کهکشان ها استفاده خواهد شد.

در یک رصد اخیر، دانشمندان از داده های نور مرئی برای شناسایی کهکشانی استفاده کردند که متعلق به 12 میلیارد سال پیش بود. برای غلبه بر کمبود نور در کهکشان، از تابش پس زمینه کیهانی سحابی نیز استفاده می شود. با کمک داده های ماهواره ای آژانس فضایی اروپا، می توان همگرایی مایکروویو این کهکشان ها را اندازه گیری کرد.