قطار تهران – کربلا تا پایان سال فعال می شود


مدیرعامل شرکت راه آهن ضمن اعلام ادامه راه آهن تهران – کربلا تا پایان سال گفت: پایان شهریورماه خط ریلی 111 کیلومتری در استان های خوزستان، یزد و لرستان افتتاح می شود.