قوانین درکم و پالایش 1 تغییر کرد – قدس آنلاین | ایستگاه خبریبه گزارش قدس آنلاین، تغییرات اساسنامه صندوق سرمایه گذاری دارا 1م و پالش 1م دیروز به تصویب هیات وزیران رسید.

در این اصلاحیه، این صندوق ها به صندوق های سرمایه گذاری بخشی تبدیل و مدیریت صندوق ها از مدیریت منفعل به مدیریت فعال تغییر یافت. همچنین یک عنصر بازار نیز به این صندوق ها اضافه می شود.

با اعمال این تغییرات در قوانین صندوق‌های کم‌درآمد و اصلاح اول، صندوق می‌تواند پرتفوی سهام خود را با توجه به دفترچه و صنعت مربوطه تغییر دهد و مدیر بازار صندوق به بنیاد اضافه شود. صندوق به عنوان یک شخص حقوقی، با توجه به نقدینگی صندوق و کاهش شکاف بین NAV و قیمت بازار مجاز به صدور و ابطال واحدهای سرمایه گذاری صندوق درایم و پالایش ایم است.

پس از اعلام تغییرات فوق الذکر در هیات وزیران، رهبر بازار باید توسط سازمان بورس انتخاب و تایید شود، سپس رهبر پیشنهادی بازار با تغییرات قوانین باید به تایید مجمع صندوق برسد.

منبع: فارس