قوه قضائیه: برخورد با عوامل اصلی گرفتاری ها مقتدرانه و بدون تعارف خواهد بودگزارش کردن شهرآرانیوزمسعود ستایشی با بیان نحوه برخورد با پرونده های آشوب گفت: قوه قضاییه به عنوان یکی از نهادها و رکن اصلی نظام الهی جمهوری اسلامی و حوزه حاکمیت همواره بر این باور است که تحقق حکمت، درایت و استفاده از عقل است. و هوش از وظایف واجب است. این نکته مهم همیشه باید در فرآیندها مورد توجه قرار گیرد این همان چیزی است که ما همیشه بر آن تاکید می کنیم.

وی ادامه داد: اراده قوه قضائیه در خصوص اقدامات انجام شده در رابطه با پرونده عاملان جنایات اغتشاشات اخیر بر این اساس است که در چارچوب قانون استمرار داشته باشد و بر این باوریم که همه امور تحت حاکمیت حکمت قضایی است. که نیاز به این حکمت این است که اقدام دستگاه قضایی باید سریع و بدون عجله و با دقت کامل به صورت کارشناسی انجام شود تا در برابر افکار عمومی حاضر شویم و قانون آزمونی عادلانه است، انتظاری که اعضا جامعه از قوه قضائیه استیفای حقوق خود را دارند. موقعیت دعوا

سخنگوی قوه قضائیه گفت: شاکیان از ما می خواهند با عاملان اصلی مخل زندگی مردم یعنی کسانی که می کشند و دزدی می کنند، قرآن کریم یا پرچم مقدس جمهوری اسلامی را آتش می زنند در اموال شخصی برخورد کنیم. و به مردم حمله کرد، باید یک اقدام رادیکال، قوی و مقتدرانه صورت گیرد، البته با رفتار و راهنمایی اقناعی با افراد احساساتی و فریب خورده برخورد خواهیم کرد، به کشور اطمینان می دهم که این افراد مجازات خواهند شد که منجر به نعنا خواهد شد. آزاد شده و در صورت اثبات اظهار مجرمیت و مجازات آنان تا مرحله صدور آراء قاضی صالح از سوی دادگاه رسیدگی و ضامن سازش قانونی خواهد بود.

ستایشی افزود: در مورد افرادی که مرتکب جرایم سنگین می شوند، بی احترامی به مقدسات، تحریک و تخریب، تحریک مردم، مخل امنیت جامعه، تشویش اذهان عمومی، کسانی که انگیزه برخی جوانان هستند. و با دستورات این فتنه گران و مردم آزرده به خیابان ها رفتند، مطمئن باشید که برخورد قوه قضائیه و واحدهای قضایی می تواند آموزنده، خویشتن دار، مقتدرانه و بدون تعارف باشد. البته طبق تصمیم قاضی بازپرس دادگاه صالحه برخورد با چنین افرادی قطعا خوب نیست و هیچ تعارفی هم برای آنها نداریم.

وی تصریح کرد: بر اساس رهنمودهای مقام معظم رهبری و رهنمودهای رئیس قوه قضائیه معتقد به تفکیک هستیم، تفکیک و دسته بندی را انجام داده ایم و هر کدام مورد بررسی قرار می گیرد و تصمیم گیری می شود. محل.

سخنگوی قوه قضائیه گفت: رئیس قوه قضائیه اعلام کرد در جاهایی که لازم است و قاضی تشخیص می دهد که دادگاه ها به صورت علنی و علنی برگزار می شود و نتایج به سمع و نظر مردم می رسد. البته ابزارهای دیگر نیز وظایفی دارند. این حمله در اصل حمله به رسانه‌ها است، همه می‌دانند رسانه‌های بیگانه چه می‌کنند، ما باید از ظرفیت‌های خود در حد توان خود استفاده کنیم، می‌دانید که عاملان اغتشاشات اخیر کسانی هستند که مردم را فریب دادند. مردم به شبکه های رسانه ای که دروغ می گویند و جنگ روانی راه می اندازند.

ستایشی افزود: باید در آینده به وظایف خود عمل کنیم. از جنبه های اجتماعی و فرهنگی، فکری و علمی و فنی این موضوع، اقدامات گذشته و متعاقب آن نهادهای ذیربط در عرصه های فرهنگی، اجتماعی و فکری جامعه و همچنین میزان اقدام آنها نسبت به اقداماتی که انجام می دهند، می باشد. . گرفته شده، باید بررسی شود. همچنین امیدواریم که این رفتار هوشمندانه به تمامی ابعاد و زوایا برای تمامی دستگاه های مرتبط مورد توجه ویژه قرار گیرد.

منبع: میزان