قیمت خدمات مدرسه میلیونی


تعداد بالای سرویس مدارس حتی در فاصله کم این روزها به یکی از مشکلات جدید خانواده ها تبدیل شده است.
قیمت سرویس مدرسه حتی برای مسافت کوتاه 5 یا 10 دقیقه ای معادل 7 تا 9 میلیون تومان است. این عدد را خانواده ها برای مسافت های طولانی تر تا 18 میلیون تومان گزارش می دهند.

قیمت سرویس مدارس میلیونی برای اولین بار در اخبار روز استان یزد نوشته شد – اخبار سایت یزد نیوز. ظاهر شد.