قیمت دلار امروز چهارشنبه 18 شهریور 1401


قیمت دلار در صرافی 28 هزار و 444 تومان و قیمت یورو برای فروش در صرافی 28 هزار و 532 تومان است.

به گزارش ملیت به نقل از وانانیوز، امروز چهارشنبه 18 شهریور 1401 قیمت دلار در بورس ملی 28 هزار و 444 تومان اعلام شد. قیمت خرید دلار در این صرافی نیز ۲۸ هزار و ۱۶۱ تومان تعیین شده است.

قیمت یورو فروخته شده در صرافی 28 هزار و 532 تومان است. قیمت خرید یورو در این صرافی 28 هزار و 248 تومان است.