لباس کاغذی رند مورد ویژه روز بزرگداشت حافظ


لباس کاغذی رند مورد ویژه روز بزرگداشت حافظ

درباره حافظ، مشهورترین غزلسرای فارسی که در شعرش بر فرهنگ و زبان مردم ایران تأکید دارد و در دل و جان همه فارسی زبانان گنجانده شده است، بسیار گفته شده و خواهد شد. این مورد «کم کلمه» در مقابل «معانی بسیار» است.

شهرآرانیوز – درباره حافظ، مشهورترین غزلسرای فارسی که در شعرش بر فرهنگ و زبان مردم ایران تأکید دارد و در دل و جان همه فارسی زبانان گنجانده شده است، بسیار گفته شده و خواهد شد. او در میان شاعران ایران و حتی جهان از بسیاری جهات بی نظیر، ممتاز و تکرار نشدنی است. این مورد «کم کلمه» در مقابل «معانی بسیار» است.

مورد ویژه روز بزرگداشت حافظ

لباس کاغذی رند مورد ویژه روز بزرگداشت حافظ

مورد ویژه روز بزرگداشت حافظ

لباس کاغذی رند مورد ویژه روز بزرگداشت حافظ

مورد ویژه روز بزرگداشت حافظ

مورد ویژه روز بزرگداشت حافظ

مورد ویژه روز بزرگداشت حافظ


* عنوان قضیه از این شعر حافظ گرفته شده است:

به یاد داشته باشید که او در سفر ما به یاد ما نبود

دل غمگین ما را با خداحافظی شاد نکرد

آن آدم خوش شانسی که تعدادی خیر و قبول می دهد

تعجب می کنم که چرا خدمتکار پیر را رها نکرد

بیایید لباس های کاغذی را با خون بشوییم

رحمانیم علم را نادیده گرفت

دل امید به صدایی دارد که به تو برسد

بدون فرهاد روی این کوه ناله کرد

سایه ای که از چمن سحر انداختی

آشیان درخت شمشاد را نشکست

شاید بتوانید پیک را در صبا یاد بگیرید

زان که با این حرکت چابک تر بود منفجر نشد

او نقش مراد را بازی نکرد.

هر که اقرار کند، خداوند به او خیری نداده است

حالا پرده را ببند و برو عراق

او ما را اینگونه به یاد نمی آورد

سرودهای حافظ غزلیات عراقی است

چه کسی این مهربانی را شنیده است؟ بدون فریاد زدن