لیست قیمت به روز پنکه رومیزی شارژی اداریاز جمله کاربردی ترین و ارزان ترین وسایل خنک کننده می توان به فن هایی اشاره کرد که انواع مختلفی دارند. پنکه های رومیزی برای ادارات دولتی و حتی اتاق خواب ها مناسب هستند زیرا فضای کمتری را اشغال می کنند. معمولاً این نوع فن ها قابل شارژ یا باتری هستند.