ماجرای ضایعات آهن در بسته زعفران چیست؟


اخیراً ویدیویی منتشر شده است که در آن تراشه‌های آهن را در بسته‌ای زعفران می‌ریزند تا سنگین‌تر شود. عضو هیئت مدیره شورای ملی زعفران گفت: استفاده از براده آهن برای افزایش وزن بسته بندی های زعفران برندهای معروف صحت ندارد.

به گزارش ملیت به نقل از ایسنا، علی حسینی می گوید: زعفران تقلبی تنها با براده آهن نیست، بلکه می توان از سنگ، گیاهان رنگ شده، خاک و… نیز استفاده کرد. به عبارت دیگر، هر چیزی که منشا غیر زعفرانی داشته باشد تقلب محسوب می شود.

وی ادامه داد: ویدئویی که اخیرا پخش شد اقدامی حساب شده برای از بین بردن آبروی یک برند زعفران است و افرادی که این فیلم ها را ساخته اند قصد دارند برندهای زعفران و به گونه ای که دشمنان کشاورزان را از بین ببرند چرا که با آن سخت کار کردن کشاورزان نیز زیر سوال رفته است.

عضو هیئت مدیره شورای ملی زعفران افزود: 10 سال است که می گوییم شناسایی زعفران از تقلب در این بخش جلوگیری می کند، زیرا زعفران از نقطه تولید تا مزرعه قابل ردیابی است و دولت با آن اقدام می کند. میزان زعفران در کشور را دقیقاً می‌دانیم اما متاسفانه در این راستا فقط حرف و شعار می‌شنویم و اقدامی انجام نشده است.

حسینی تصریح کرد: باید توجه داشته باشیم که دیگر در زمینه تولید زعفران در دنیا تنها نیستیم و بسیاری از کشورها با ما رقابت می کنند و به همین دلیل باید با احتیاط و احتیاط بیشتری عمل کنیم.