مادر شیرازی شوهر و 2 فرزندش را کشت


نماینده فرهنگی و اجتماعی پلیس فارس:
مادری که همسر و دو فرزند دختر و پسرش را کشته بود توسط پلیس استان البرز دستگیر شد.
کارآگاهان پلیس آگاهی با اقدامات ویژه مطلع شدند مادر خانواده با همدست مردی در استان البرز که از دوستان پسرش (متوفی) بود اقدام به تهیه سم و مسکن و سال گذشته با ریختن آن کردند. شربت و غذا او سعی کرد همسر و دو فرزند پسر و دخترش 29 و 37 ساله را بکشد.
همسر فرد دستگیر شده تاجر است و وضعیت اقتصادی بسیار خوبی دارد، متهمان علت و انگیزه جنایت را طمع و طمع برای به دست آوردن اموال متوفی (پدر خانواده) عنوان کردند.