ماموریت پرهزینه آژانس فضایی اروپا برای کشف زهره


آژانس فضایی اروپا قصد دارد کاوش در زهره را از طریق ماموریت جدیدی به نام Envision آغاز کند.

به گزارش سرویس فناوری و فناوری تکنا، دهه ها از اولین بررسی های سیاره زهره می گذرد و هنوز نمی دانیم که در پشت جو غلیظ تحت سیطره دی اکسید کربن این سیاره چه می گذرد. هنوز مشخص نیست که این سیاره دریاچه دارد یا خیر و قابل سکونت است یا خیر.

در مقابل، اطلاعات بی شماری از سیاره مریخ به دست آمده است. جامعه علوم سیاره ای معتقد است که ممکن است در گذشته دریاچه ها و رودخانه های بزرگی در این سیاره وجود داشته باشد. این سیاره زمانی قابل سکونت بوده و حتی میزبان حیات میکروبی بوده است. در همین حال سیاره زهره برای چندین دهه یک راز باقی ماند.

آژانس فضایی اروپا قصد دارد اطلاعات مربوط به این سیاره و تاریخچه آن را طی یک ماموریت 500 میلیون دلاری به نام Envision تغییر دهد. انویژن سال آینده با استفاده از موشک آریان 62 پرتاب خواهد شد و به مدت 4 سال در مدار خواهد بود. این اولین ماموریت به زهره و ایجاد یک سیستم سنجش رادار زیرسطحی است. این رادار قرار است در یک ماموریت 4 ساله قسمت زیرسطحی این سیاره را بررسی کند.

این رادار ارائه شده توسط ناسا نقشه ای از سطح زهره را تصویر می کند. علاوه بر آزمایش علوم رادیویی، میدان گرانشی و جو این سیاره نیز مورد مطالعه قرار خواهد گرفت.