ماکارونی 191 درصد گران شد/ از فروردین 1396 تاکنون 9 برابر قیمت مواد غذایی را افزایش داده ایم.
یک کارشناس سرشناس بازار که رئیس اتحادیه بنکداران مواد غذایی نیز هست در این خصوص به دیده بان ایران گفت; عوامل زیادی بر افزایش قیمت محصولات و مواد غذایی تاثیرگذار است و نمی توان انتظار داشت که یک محصول در بازار فعلی با افزایش قیمت مواجه نشود.