مجلس برکناری معلمان مهرآفرین از ردیف های خلاف قانون را بررسی می کند – خبرگزاری مهر ایران و اخبار جهانبیا دیگه فیروزه در گفتگو با خبرنگار مهر درباره سرنوشت بررسی تغییرات آیین نامه اجرایی نظام رتبه بندی معلمان قانون هیأت مدیره همسویی با مجلس شورای اسلامی شهر گفت: بر اساس نظر این هیئت است که شامل قضات برجسته و باسابقه که بخشی از قوانین بودند، غیرقانونی تشخیص داده شدند و نیاز به تغییر داشتند.

او اضافه کرد: بر اساس نظر هیأت بررسی و انطباق مصوبات دولت با قوانین تشکیل شده توسط شورای اسلامی عبارت «اجرای حکم رتبه بندی» موضوع به تکمیل کارگزینی طبق ضوابط و مقررات” خلاف قانون تشخیص داده شد و باید به تصویب هیأت مذکور توسط دولت اصلاح شود.

متشکرم فیروزه وی تاکید کرد: تا کنون آیین نامه اجرایی قانون رتبه بندی معلمان مشمول طرح مهرآفرین معلمان نشده است. بر اساس نظر هیأت تجدیدنظر و تطبیق مجلس خلاف قانون است و باید اصلاح شود.

وی درباره روند تغییر این آیین نامه نیز گفت: اگر خلاف قانون تلقی شود بخش این آیین نامه رسماً توسط رئیس مجلس به رئیس جمهور ابلاغ می شود، هیئت دولت باید این آیین نامه را اصلاح و برای بررسی به مجلس ارسال کند.