محققان از مردم می خواهند به دنبال سیاهچاله ها بگردند


ستاره شناسان از مردم می خواهند که در شناسایی سیاهچاله های مرموز به آنها کمک کنند.

به گزارش سرویس فناوری و فناوری تکنا، از آنجایی که سیاهچاله ها به قدری متراکم هستند که هر چیزی می تواند از فضای رویداد آنها عبور کند، تشخیص و شناسایی آنها ذهن بسیاری از محققان و دانشمندان را به خود مشغول کرده است. جهان در رخداد این سیاهچاله ها مانند یک کره برگشت ناپذیر است که می تواند همه چیز را ببلعد و حتی نور نیز نمی تواند از گرانش آنها فرار کند.

در نتیجه سیاهچاله ها نامرئی در نظر گرفته می شوند. از طرفی به دلیل وجود غبار و گاز در اطراف سیاهچاله ها، اشعه ایکس ایجاد شده از ریزش این غبار و گاز قابل ردیابی است. البته برخی از سیاهچاله ها هیچ گازی در اطراف خود ندارند و به دلیل عدم انتشار اشعه ایکس، یافتن آنها بسیار دشوار است.

اکنون محققان روی پروژه ای کار می کنند تا سیاهچاله های پنهان را پیدا کنند تا بتوانند از مردم کمک بگیرند. این پروژه که شکارچیان سیاه چاله نام دارد، با دنبال کردن سرنخ ها، مکان سیاهچاله ها را شناسایی می کند. به طور کلی، سیاهچاله ها به دلیل گرانش بسیار قوی فضا-زمان، نور ستاره های پشت خود را منحرف می کنند و در کوتاه مدت روشن تر می شوند. در این پروژه از شهروندان خواسته می شود تا حداکثر روشنایی ستارگان را در داده های گرافیکی بیابند. با آموزش مختصر آنها را با این شی آشنا کنید. برای این منظور داده های مربوط به فعالیت پروژه کشف سیاره فراخورشیدی به صورت جداگانه ارائه می شود.

برای مشاهده اخبار بیشتر به صفحه اخبار نجوم و هوافضا مراجعه کنید.