محققان به کشف خطرناکی درباره یک سیارک دست یافته اند


در حین مطالعه یک سیارک، محققان به کشف خطرناکی در مورد آن دست یافتند.

به گزارش سرویس خبری فناوری و فناوری تکنا، آژانس فضایی هپا ژاپن قصد دارد در سال 2024 یک فضاپیما به سیارکی به نام فایتون بفرستد.هدف از ارسال این فضاپیما بررسی دقیق این سنگ در فضا است.در سال 2028.

در حین مطالعه روی فایتون، محققان متوجه موضوع مهمی شدند. آنها دیدند که چرخش این سیارک در حال افزایش است. به طوری که دوره چرخش آن هر سال حدود 4 میلی ثانیه کاهش می یابد.

مهم ترین تاثیر این چرخش تاثیر آن بر ماموریت فضاپیمای ژاپنی است. این چرخش به محققان کمک می کند تا جهت گیری سیارک را هنگام پرواز فضاپیما پیش بینی کنند. تغییر چرخش یک سیارک نادر است. با این حال، فایتون یازدهمین سیارک نسبتا بزرگی است که دچار تغییر چرخش شده است. قطر متوسط ​​این سیارک 5.4 کیلومتر است.

شان مارشال از ستاره شناسان رصدخانه آرسیبو موفق به ایجاد مدلی برای تعیین شکل فایتون شد. وی برای این منظور از داده ها و مشاهدات بین سال های 1989 تا 2021 استفاده کرد و در این باره گفت: پیش بینی مدل با آنچه در مورد شکل سیارک به دست آمده مطابقت ندارد. بنابراین، متوجه شدم که این تفاوت مربوط به یک تغییر کوچک در دوره چرخش قبل از رصد سال 2021 است.