محققان چینی می گویند سنگ های روی ماه حاوی مقدار زیادی آب هستند


محققان چینی ادعا می کنند که میزان آب موجود در این سنگ ها بیش از آن چیزی است که قبلا تصور می شد. به علاوه بیشتر این آب از خورشید به دست می آید.

به گزارش سرویس خبری فناوری و فناوری تکنا، کاوشگر چینی در سال 2020 موفق شد محموله ای به وزن 1.73 کیلوگرم سنگ را به ماه زمین بیاورد. این ماموریت امکان تکمیل موفقیت آمیز اولین نمونه برداری رباتیک را فراهم کرد. همچنین فرودگر ماه در این ماموریت نیز شواهدی مبنی بر وجود آب در این ماه پس از قرار گرفتن در سطح ماه ارسال کرد.

بر اساس مطالعات اخیر دانشمندان، میزان آب منطقه نمونه حدود 170 گرم در هر 1000 کیلوگرم است. این آب همان هیدروکسیل است که پیوند شیمیایی نزدیک آب دارد. لی شیونگ یائو، یکی از اعضای موسسه ژئوشیمی چین گفت: فرآیند تشکیل هیدروکسیل به نام القای بادهای خورشیدی در سطح ماه، دلیل اصلی ایجاد آب در سطح ماه است. قبل از این مقدار هیدروکسیل حدود 30 قسمت در میلیون تخمین زده می شد. البته این را به لایه های درونی ماه نیز نسبت می دهند.

بررسی های دقیق نمونه های Changi 5 نیز نشان داد که قبلاً میزان آب در ناحیه فرود کاوشگر حدود 6000 قسمت در میلیون بوده است. در این منطقه مواد معدنی غنی از هیدروژن وجود دارد و میزان هیدروژن سنگین نیز بسیار کم است.

پایگاه خبری تکنا به آدرس تکنا، منبع خبری پژوهشگران چینی گفت: سنگ های ماه آب زیادی در خود دارند.