مخالفت خوزستان با ساخت سد مارون 2/ رئیس سازمان محیط زیست: تحت تاثیر مسائل سیاسی قرار نخواهیم گرفت
سد مارون 2 (سد حوضه آبریز) در صورت اجرا دومین سد بر روی رودخانه مارون خواهد بود که در استان کهگیلویه و بویراحمد ساخته می شود. این سد باید 150 متر طول و 177 میلیون متر مکعب ظرفیت ذخیره آب داشته باشد. این سد با واکنش خوزستانی ها مواجه می شود که معتقدند آب شرب، کشاورزی و اطراف هفت شهر تحت تاثیر قرار می گیرد و تالاب شادگان از رودخانه قطع می شود.