مدت زمان صدور کارت سربازی چقدر است؟


رئیس سازمان وظیفه عمومی فراجا در خصوص زمان صدور کارت سربازی توضیحاتی ارائه کرد.

سردار تقی مهری در گفت وگو با ایسنا، درباره زمان صدور کارت سربازی اظهار کرد: حداکثر زمان صدور کارت سربازی اعم از کارت پایان خدمت، مستثنیات و … 15 روز است و در این مدت پایان دوره سربازی. سرویس. کارت به آدرس پستی مشخص شده توسط سرباز ارسال می شود. ، ارسال شد.

رئیس سازمان وظیفه عمومی فراجا درباره زمان صدور گواهینامه های مربوط به سربازی و وضعیت خدمت سربازان مانند گواهی ثبت نام دانشگاه و … نیز اظهار داشت: این گواهینامه ها بلافاصله پس از استعلام از دفاتر پلیس +10 صادر می شود. . در واقع طبق سامانه هوشمند وظیفه عمومی، این گواهی نامه های کاغذی چاپ شده و پس از استعلام همزمان به متقاضی داده می شود.

وی در خصوص مشکل تامین کارت های خام نیز گفت: خوشبختانه مشکلی در این زمینه وجود ندارد و این کارت های هوشمند در زمان لازم صادر می شود.

رئیس سازمان وظیفه عمومی فراجا در پاسخ به اینکه آیا این افراد در مدت انتظار آخرین کارت خدمت خود می توانند از کشور خارج شوند، گفت: با توجه به اینکه مدت زمان صدور کارت کوتاه است، برای مردم بهتر است. . پس از دریافت کارت پاسپورت بگیرید و … اما در هر صورت اطلاعات افراد نیز در سامانه ثبت می شود و با ثبت اطلاعات در واحدهای مربوطه سامانه امکان اخذ گواهی خروج از سامانه وجود دارد. کشور یا برای دریافت و تمدید گذرنامه.