مراقب سیل این هفته باشید


بر اساس نقشه های هواشناسی، بارش های تابستانی از روز سه شنبه هفته جاری در سیستان و بلوچستان آغاز و به شهرهای مرکزی کشور می رسد.
بیشتر رودخانه های خشک این مناطق شاهد طغیان هستند. توصیه می شود از نزدیک شدن به رودخانه ها و مسیل ها خودداری شود.