مرتع کهگیلویه و بویار احمد از فرصت تا تهدید – قدس آنلاین | ایستگاه خبری


گیاه دارویی و کمیاب آنغوزه که برای اولین بار در مراتع استان کهگیلویه و بویراحمد به مرحله کاشت رسیده است در طرح توسعه گیاهان دارویی در پاییز فرصت مناسبی برای تامین بذر این گیاه محسوب می شود. ، و محدودیت اعتباری برای جمع آوری این بذرها فرصت را تهدید می کند

مرتع کهگیلویه و بویراحمد