مرحله اجرایی واردات خودرو از اول مهرماه آغاز می شود


سخنگوی وزارت حراست: واجدین شرایط واردات خودرو تا ۲۸ شهریور فرصت دارند درخواست خود را به دفتر صنایع خودروسازی وزارت حراست ارسال کنند.
مرحله اجرایی واردات خودرو از اول مهرماه آغاز شد.
در خصوص متقاضیان سرمایه گذاری برای احداث خط تولید خودرو، مشوقی در نظر گرفته شده تا بتوانند با واردات خودرو و فروش آن، هزینه ریالی خرید کارخانه و احداث خط تولید خود را تامین کنند.
سود این مشوق بیش از سقف یک میلیارد یورویی واردات خودرو است.
در مناطق آزاد فقط خودروهای برقی مجاز به واردات هستند و شرایط متقاضیان مانند واردکنندگان خودروهای اقتصادی است، با این توضیح که در حال حاضر داخلی سازی نمی خواهد و در عوض واردکننده باید متعهد به ایجاد زیرساخت ها باشد. و وسیله نقلیه ایستگاه شارژ.
تعیین درصد حقوق دولت بر اساس آخرین قیمت مبادله ای کشف شده کالا تعیین می شود.