معاون بانوان باشگاه استقلال: ورود بانوان به ورزشگاه آزادی فوق العاده بود و صحنه های هیجان انگیزی را دیدم.
نماینده بانوان باشگاه استقلال درباره زیرساخت های فعلی ورزشگاه ها گفت: از شهرهای دیگر خبری ندارم اما ورزشگاه آزادی زیرساخت های لازم را دارد و امیدوارم از این پس بانوان با ظرفیت بیشتری به ورزشگاه بروند. به هر حال در هر ورزشگاه باید زیرساخت ها فراهم شود.