معلمان مهر آفرین بخوانند/ نماینده مجلس خواستار رسیدگی فوری شد


به گزارش تجارت نیوز، پیش از این و در ابتدای نظام رتبه بندی معلمان گفته می شد که امکان حل مشکل وجود دارد. معلمان خوب محاکمه برگزار خواهد شد.

با توجه به گسترش، نماینده مردم گرگان در مجلس خواستار رسیدگی فوری برای رفع مشکلات پروژه معلمان مهرآفرین شد.

غلامرضا منتظری در جلسه علنی مجلس گفت: جلسه مشترک دولت و مجلس را نشانه خوبی می دانیم اما روند فعلی مطلوب نیست. بنابراین به جای پرداختن به مسائل مختلف، یکی دو موضوع اساسی را در دستور کار قرار دهید و در نهایت نتیجه را تسویه کنید تا بذر امید بیش از گذشته رشد کند.

نماینده مردم گرگان و آق قلا در مجلس خواستار رسیدگی فوری برای رفع مشکلات طرح معلمان مهر آفرین شد.