مفهوم پهپادهای نظامی BAE با سرعت صدها کیلومتر در ساعت معرفی شده است
پهپاد مفهومی ۲ در دو مدل برای محیط خشکی و آبی قابل استفاده است. این محصول همچنین می تواند با استفاده از موشک های هوا به زمین کلاس Spear و موشک های هوا به هوا کلاس Meteor در نبردها شرکت کند. نیروی این پرنده از موتور جت تامین می شود اما دم آن V شکل است.