مهاجرت جراحان به ایران/ چرا 16 هزار پزشک مهاجرت کردند؟
دکتر. محمدجواد یزدان پناه، متخصص ایمونولوژی می گوید: امروزه انتقال پزشک به کشورهای دیگر به یک امر تبدیل شده است و آژانس های مسافرتی پیشنهادات جذابی برای پزشکان دارند. مکانی برای اقامت، آنها فرآیند مصاحبه و اقامت را تسهیل می کنند. در واقع از توریسم پزشکی به گردشگری پزشک آمده ایم.