موافقت نیروهای مسلح با اجرای طرح نظامی جایگزین


700x394 نظامی - توافق با نیروهای مسلح برای اجرای طرح نظامی جایگزین

به گزارش «بامردم» به نقل از مهر، ارائه طرح فوق دکتری به جای خدمت سربازی سال گذشته از سوی وزیر علوم، تحقیقات و فناوری ابلاغ شد و بر اساس این طرح، دانش آموختگان با ارائه طرحی مشکل را در جامعه حل کردند. پست. – طرح دکتری مشمول معافیت سربازان می باشد که توافقات اولیه این طرح با ستاد کل نیروهای مسلح صورت گرفته و آیین نامه اجرایی آن از سال جاری تدوین و اجرا می شود.

محمدعلی زلفی گل وزیر علوم درباره آخرین وضعیت ارائه طرح فوق دکتری به جای خدمت سربازی در سال جاری گفت: برای طرح فوق دکتری با ستاد کل نیروهای مسلح به توافق رسیده ایم.

وی افزود: تفاهم نامه ای نیز امضا کرده ایم و امسال اعتباری برای آن دیده شده است.

وی افزود: البته به مقدار و عددی که انتظار نداشتیم نرسیده است، اما خوشبختانه از هم اکنون شروع شده است، امسال اجرایی می شود و در قانون بودجه نیز ذکر شده است.

آخرین وضعیت طرح پذیرش دانشجوی کارشناسی ارشد

وزیر علوم همچنین درباره آخرین وضعیت طرح پذیرش دانشجو در مقطع کارشناسی ارشد گفت: این طرح امسال به دلیل تغییر در قانون کنکور اجرایی نشده است، در واقع اجرای آن یک ریسک است اما این در اولویت است. برنامه های وزارت علوم را اجرا خواهیم کرد.