موضوع سیل جدی است


فاطمی: مشکل سیل آینده جدی است، هرگونه عدم اقدام و سهل انگاری در خصوص سیل آینده قابل چشم پوشی نیست و مدیران ادارات مربوطه باید پاسخگو باشند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز یزد، استاندار یزد در تماس ویدئو کنفرانسی با رئیس مدیریت بحران گفت: موضوع سیل جدی است، باید تمام نهرها و مسیرهای سیلاب در مناطق مختلف به تدریج بررسی شود و کوتاهی نشود.

فاطمی ادامه داد: هرگونه کم کاری قابل تحمل نخواهد بود و مدیران دستگاه مربوطه باید پاسخگو باشند.

وی گفت: مرخصی اعضای ستاد مدیریت بحران استان و تمامی دهیاران، بخشداران و فرمانداران لغو شده است.

فاطمی افزود: اگر در روستایی مشکلی پیش بیاید نمی توان آن را نادیده گرفت.