نانوپلاستیک ها را می توان از خاک به حشرات و ماهی ها منتقل کرد


تحقیقات اخیر انتقال نانوپلاستیک از خاک به ماهی، حشرات و حتی گیاهان را تایید کرده است.

به گزارش سرویس فناوری و فناوری تکنا، بر اساس تحقیقات اخیر نانوذرات پلی استایرن و پی وی سی از گیاهان به ماهی ها و حتی گیاهان قابل انتقال هستند. در آزمایشی که در این رابطه انجام شد، یک ماهی کلام بازوهای یک مگس کاهو را خورد و سپس مشخص شد که این ذرات در بدن ماهی نیز وجود دارد.

بنابراین ذرات کوچک پلاستیکی می توانند از دریا وارد بدن انسان شوند. تحقیقات اخیر روش دیگری را برای انتقال این ذرات به بدن انسان نشان داده است. یعنی این انتقال می تواند از راه زمینی هم باشد. یعنی از گیاهان تا حشرات و سپس از طریق ماهی وارد چرخه غذایی انسان می شود.

برای این تحقیق، دانشمندان دانشگاه فنلاند شرقی کاهو را در خاکی با ذرات پلی استایرن کاشتند. در این خاک ذرات پلی وینیل کلرید نیز وجود دارد. دلیل انتخاب این ذرات وجود آنها در زباله های پلاستیکی در طبیعت است. پس از 14 روز، این گیاهان به عنوان غذا به لارو مگس سرباز داده می شود که اغلب منبع پروتئین برای حیوانات دیگر است. پس از 5 روز، این داروها به عنوان غذا به ماهی در مخزن داده می شود.

پس از تکمیل این چرخه تغذیه، همه آنها تشریح و زیر میکروسکوپ الکترونی بررسی شدند. در این آزمایش مشخص شد که نانوذرات می توانند توسط ریشه گیاهان و از خاک جذب شوند. سپس با جمع شدن در داخل برگ ها توسط کرم ها خورده می شوند. حتی این ذرات در روده و دهان آنها وجود دارد. در ماهی این ذرات در کبد و آبشش نیز وجود دارد. نکته مهم عدم واکنش نامطلوب نانوذرات به گیاهان، مگس ها و ماهی ها است.