نان و پنیر تبدیل به یک کالای تجملی شد


تورم و گرانی حتی از ساده ترین خوراکی ها هم به ایرانی ها رحم نکرد و بررسی ها نشان داد قیمت تمام شده نان، پنیر و گردو از مرز نیم میلیون تومان گذشت.
بررسی های میدانی نشان داد که قیمت هر کیلوگرم پنیر لیقوان در بازار به 380 هزار تومان رسیده و هر کیلوگرم مغز گردو نیز 360 هزار تومان در بازار خرید و فروش می شود.
این در حالی است که هزینه تهیه نان و پنیر و گردو از این هم بالاتر است و در برخی موارد قیمت مغز گردو به کیلویی 400 هزار تومان می رسد.