نتیجه نهایی کنکور سراسری هفته آخر شهریور ماه اعلام می شود


سازمان سنجش آموزش کشور: نتیجه نهایی کنکور 1401 هفته آخر شهریور ماه به اطلاع داوطلبان می رسد.
پس از اعلام نتایج اولیه بیش از یک میلیون و 157 هزار داوطلب مجاز به انتخاب رشته شدند که از این تعداد 520 هزار داوطلب در رشته های با آزمون و بدون آزمون در دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی پذیرفته شدند.