نصب 690 دستگاه کارتخوان در 500 نانوایی در شهرستان ایلام


عطایی مدیر بازرسی و مدیریت اقلام اصلی جهاد کشاورزی استان ایلام امروز در گفت وگو با خبرنگار فارس خبرگزاری ایلام اظهار داشت: 5 اکیپ در دو شیفت کاری در بازار نظارت می کنند که بیشترین تخلف کمبود است. . در کار آشپزها

وی افزود: از آنجایی که دولت در نظر دارد یارانه آرد و نان را به مردم هدفمند کند، هرکسی می تواند براساس یارانه خود نان و آرد بخرد و محدودیتی برای خرید نان مردم وجود ندارد.

مدیر بازرسی و نظارت بر کالاهای اساسی سازمان جهاد کشاورزی استان ادامه داد: در برخی از نانوایی ها در راستای تحقق عدالت اقدامات ابتکاری از جمله تعداد نوبت، حداکثر مبلغ خرید یک نوبت و مجدداً وارد می شوند. صف خرید حداکثری نان از طریق اتحادیه نانوایان اعلام کرد دستورالعمل باید به کل استان ارسال شود.

وی یادآور شد: با توجه به اینکه میزان نظارت و سنجش خرید و فروش نانوایان انجام شده و سهمیه آرد بر اساس فروش داده می شود، بنابراین نانوایان از گرفتن پول خودداری می کنند، مشتریان باید کارت داشته باشند.

به گفته عطایی: از مجموع 690 دستگاه کارتخوان، 500 دستگاه در نانوایی ها و 90 درصد آنها فعال هستند. تعداد باقیمانده مشکل تغییر نام دارند و اتحادیه باید مشکل تغییر نام و گرفتن مجوز آنها را حل کند تا بقیه فعال شود.

مدیر بازرسی و مدیریت کالاهای اصلی جهاد کشاورزی استان در پایان خاطرنشان کرد: خرید نان در صف نانوایان به فرهنگ آن منطقه بازمی گردد که برخی از آنها در گذشته نیز به همین رویه ادامه می دهند. دیگران استفاده می کنند. روش جدید و نانوایان برای عرضه نان در یک ردیف. .

انتهای پیام
این مقاله را برای صفحه اول پیشنهاد دهید