نقاش هندی را با پشت روی بوم تماشا کنید
شکی نیست که هند استعدادهای زیادی دارد و هر از گاهی مردم بسیاری از مهارت های منحصر به فرد و شگفت انگیز آنها را تحسین می کنند. در حالی که افراد زیادی را می بینید که با دو دست خود نقاشی می کنند، یک شهروند شگفت انگیز هندی یک قدم فراتر رفته است.