نقش شیردهی در کاهش آسیب های اجتماعی – قدس آنلاین | ایستگاه خبری


در میان همه عواملی که بر رشد کودک تأثیر می گذارد، شیردهی به دلیل تأثیر آن بر رشد جسمی و ذهنی او بسیار مهم است. علاوه بر این، شیردهی سالانه 820000 کودک زیر پنج سال را از مرگ نجات می دهد.

شیر مادر